• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

Pismo MEN w związku z problemami dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń

Pismo MEN w związku z problemami dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19. Zachęcamy wszystkich rodziców do przeczytania informacji.
1

Warszawa, 04 września 2020 r.

DWKI-WPB.513.410.2020.BN

 
Sz. P.

Kuratorzy Oświaty

wszyscy


Szanowni Państwo Kuratorzy, uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia wpływają sygnały w związku z problemami dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19.W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie poniższych informacji wśród szkół i placówek oświatowych na terenie Państwa województwa, które wyjaśnią pojawiające się wątpliwości w przedmiotowym zakresie.

Rodzice dzieci, u których występują objawy takie jak: kaszel czy kichanie zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wydania zaświadczenia, które ma służyć dopuszczeniu dziecka do zajęć w żłobku, przedszkolu czy szkole lub poświadczać, że występujące u dziecka objawy nie są wynikiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
lecz przewlekłej choroby układu oddechowego.

Będę wdzięczna za zamieszczenie informacji, zawierających propozycję rozwiązań - na stronach internetowych kuratoriów oświaty:

- niezasadnym jest wymaganie potwierdzenia braku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u dzieci bezobjawowych lub z katarem. Należy pamiętać,że decyzja o skierowaniu danej osoby na badanie w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 pozostaje w kompetencjach lekarzy zlecających badanie, przy uwzględnieniu przesłanek klinicznych oraz aktualnych wytycznych i rekomendacji dotyczących sytuacji, w których wykonanie testu na obecność genomu wirusa SARS-CoV-2 uznaje się za zasadne.Na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny określa definicję przypadku,
w której ustala kryteria min. kliniczne i epidemiologiczne wskazujące na potrzebę przeprowadzenia diagnostyki laboratoryjnej;

- w przypadku kiedy w szkole/przedszkolu pojawia się dziecko z objawami charakterystycznymi dla alergii w postaci kataru siennego (objawiającego się m.in. kichaniem, wyciekaniem z nosa wodnistej wydzieliny, łzawieniem oczu) należy honorować zaświadczenie lekarskie potwierdzające alergię u dziecka;

- w przypadku, kiedy w szkole pojawia się dziecko z zaświadczeniem od lekarza, iż jest zdrowe i może uczęszczać na zajęcia, należy takie zaświadczenie honorować. Lekarz, na podstawie wywiadu oraz badania przedmiotowego i podmiotowego dziecka, posiada kompetencje, aby dokonać rzetelnej oceny jego stanu zdrowia.

 

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Do pobrania:


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.