Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy
Wyświetl stronę jako PDF
Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół w Staninie adres: Stanin 149, 21-422 Stanin – firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem NIP

Możesz się skontaktować:

 • listownie, na adres: Zespół Szkół w Staninie, Stanin 149, 21-422 Stanin
 • telefonicznie, na nr telefonu: (25) 796 11 84
 • mailowo, na adres: poczta@zs-stanin.pl
Inspektor Ochrony Danych

Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz się zwrócić z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Możesz to zrobić:

 • listownie, na adres: Zespół Szkół w Staninie z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych Osobowych" , Stanin 149, 21-422 Stanin
 • Inspektor Danych Osobowych: Tomasz Wysokiński tel. 888 586 685 e-mail: iod@stanin.pl
Jakie dane osobowe zbieramy?

W związku użytkowaniem strony zbieramy informacje o ilości wejść na stronę.

W związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zbieramy następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
Cel zbierania danych osobowych

Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

 • kontaktu z klientem, który przesłał zapytanie za pomocą formularza kontaktowego
 • analityki internetowej strony www oraz analizy odwiedzin
 • realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o art.6 ust. 1 f) RODO, które obejmują:
  • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów, prace rozwojowe;

  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji;

  • wsparcie obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków Klientów.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Twoje dane możemy przekazać:

 • do firmy Google Analytics oraz Facebook (Dane analityczne dotyczące użytkowania strony (ilość wejść na stronę))
 • kurierowi lub listonoszowi w celu przesłania korespondencji.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Jakie masz prawa?

Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 • prawo usunięcia danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • PRAWO DO SPRZECIWU wobec:
  • przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
  • przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych -z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Wyżej wymienione prawa możesz realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem przekazanym do nas w postaci pisemnego oświadczenia:

 • listownie lub osobiści, na adres: Zespół Szkół w Staninie, Stanin 149, 21-422 Stanin
 • mailowo, na adres: poczta@zs-stanin.pl

Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

Pliki cookie

Czym są pliki 'cookies'?

Poprzez pliki 'cookies' należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. 'Cookies' zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików 'cookies'?

Pliki 'cookies' używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików 'cookies' używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików 'cookies' – 'sesyjne' oraz 'stałe'. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 'Stałe' pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików 'cookies' albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki 'cookies' wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki 'cookies' zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików 'cookies' mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików 'cookies'

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików 'cookies' na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików 'cookies' w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 'cookies' dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików 'cookies', może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com