Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy
Wyświetl stronę jako PDF

INFORMACJA DO RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH ZDEKLAROWANIEM DZIECKA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH – aktualizacja

W związku z wystąpieniem stanu epidemii w naszym kraju wprowadzono wiele ograniczeń, nakazów i zakazów. Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa naszym uczniom, informujemy, że opieka świetlicowa będzie sprawowana w godzinach: 8.00-15.00.

Do świetlicy szkolnej będą przyjmowane dzieci obojga rodziców pracujących.

Uczulamy, iż uczniowie mieszkający w Staninie, do szkoły przychodzą nie wcześniej niż podczas przerwy poprzedzającej pierwszą lekcję.

By sprostać tym wymaganiom, szkoła we współpracy z organem prowadzącym zorganizowała większą liczbę kursów autobusów.

Uczniowie klas IV-VIII mają możliwość przyjazdu bezpośrednio przed godziną 8.30, a klas I-III – przed godziną 9.25. Podobnie wygląda odwóz dzieci.

Dla klas I-VI są autobusy w godzinach:

13.15 - I autobus – kierunek
 1. STANIN SZKOŁA 13.15
 2. JARCZÓWEK 13.20
 3. „DOMINÓWKA” NOWY STANIN 13.22
 4. NOWY STANIN 13.25
 5. NOWA WRÓBLINA 13. 30
 6. STARA WRÓBLINA 13.35
 7. STARA GĄSKA 13.40
 8. JONNIK 13.45
 9. WESOŁÓWKA 13.47
13.15 - II autobus – kierunek
 1. STANIN SZKOŁA 13.15 (wsiadają uczniowie) OPIEKA ZEAS
 2. OGNIWO 13.20
 3. KOPINA 13.25
14.10 Autobus – kierunek
 1. STANIN SZKOŁA 14.10
 2. KOSUTY 14.13
 3. OGNIWO 14.19
 4. KOPINA 14.25
 5. PÓLKI jak są uczniowie autobus jedzie w stronę Zagoździa

Dla uczniów klas V-VIII w godzinach:

14.55 - Autobus - kierunek
 1. STANIN SZKOŁA 14.55
 2. WESOŁOWKA 15.00
 3. JONNIK 15.05
 4. STARA GĄSKA 15.10
 5. STARA WRÓBLINA 15.15
 6. NOWA WRÓBLINA 15.17
 7. NOWY STANIN 15.20
 8. „DOMINÓWKA” NOWY STANIN – 15.22
 9. JARCZÓWEK 15.25
15.10  - Autobus – kierunek
 1. STANIN SZKOŁA 15.10
 2. OGNIWO 15.20
 3. KOPINA 15.25

Dla klas VII-VIII (od poniedziałku do środy)

KURS 15.40

 

Proszę o ponowne wypełnienie karty zgłoszenia dzieci do świetlicy – patrz poniżej.

Dokładnie wypełnioną deklarację należy przekazać wychowawcy klasy/świetlicy lub w sekretariacie.

Wszelkie zmiany w czasie pobytu dziecka w świetlicy należy natychmiast zgłosić wychowawcom klasy lub świetlicy (przez e-dziennik, telefonicznie) i dokonać tej zmiany w formie pisemnej nanosząc poprawkę w deklaracji i potwierdzając własnym podpisem.

Nasza placówka musi dostosować się do rygorów i rozwiązań wprowadzonych przez władze. Obecnie najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom i ich rodzinom. Prosimy o współpracę.

Do pobrania:

.pdf515.87 KB
.docx27.53 KB

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com