Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy
Wyświetl stronę jako PDF

Od stycznia bieżącego roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Tuchowiczu realizowany jest projekt „Edukacja pozaformalna w szkołach podstawowych w Gminie Stanin” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Celem głównym projektu jest nabycie w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2024 nowych umiejętności, uzdolnień, zainteresowań poza edukacją formalną z zakresu wielojęzyczności, kompetencji matematycznych/cyfrowych, świadomości i ekspresji kulturalnej, myślenia krytycznego i kompleksowego rozwiązywania problemów.

Do pobrania:

.pdf1.35 MB

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com