Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy
Wyświetl stronę jako PDF

Tell me more….. Powiedz mi więcej…..
2019-1-IT02-KA229-062242_5
2019-2021


Szkolny zespół projektowy: Marzena Kabat, Katarzyna Koślacz, Małgorzata Matyszek, Wanda Michalak, Wiesława Orzełowska, Teresa Oskroba, Jolanta Skwarek, Janusz Sobiech
Naszym głównym celem jest poprawienie poziomu czytelnictwa w szkół i rozwijanie miłości do czytania wśród uczniów.
Obecnie nasze obserwacje wskazują, że wielu uczniów niechętnie czyta dla czystej przyjemności, wg. szkolnych statystyk jest to obszar, który wszystkie szkoły partnerskie chcą wzbogacić.


Cele szczegółowe dotyczą następujących makro obszarów:
A) PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE KLUCZOWE
B) ROZWÓJ NAUCZYCIELI
C) WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
D) KULTURA


Koordynator: Istituto Comprensivo Alberto Manzi, Rzym, Włochy. To zespół szkół, obejmuje dwie szkoły podstawowe, przedszkole i dwie szkoły gimnazjalne. Populacja szkolna to 1106 uczniów (674 uczniów szkoły podstawowej i 432 uczniów gimnazjów) oraz 131 nauczycieli. Instytut znajduje się w obszarze miejski o silnym przepływie migracyjnym: około 24% populacji szkolnej to uczniowie z innych krajów; wielu z nich jest dobrze zintegrowanych ze szkołą, ale jest też wielu studentów imigracyjnych, którzy nie znają języka włoskiego i w ich rodzinach najczęściej używanym językiem jest angielski; w ostatnich latach wzrasta również liczba dzieci adoptowanych. Uczniowie ze znaczącą niepełnosprawnością behawioralną uczą się w klasach. Jednym z naszych celów jest rozwijanie zainteresowania czytaniem.


Wyniki testów języka ojczystego dla piątej klasy wykazała, że wynik naszej szkoły wynosi 59,1% (w porównaniu z 62,5% Lazio, 63,5% środkowe Włochy i 61,3% Włoch) i jest niższy, niż średni wynik krajowy. W testach z języka angielskiego nasza szkoła osiągnęła 75,9% w czytaniu ze zrozumieniem (79,8% Lazio, 80,4 Włochy środkowe, / 81,4% Włochy) i 62,6% ze słuchania (70% Lazio, 70,2% Włochy środkowe, 66,4% Włochy). Jest to również wynik niższy od średniej krajowej. Nasz plan poprawy wyników polega na znalezieniu nowych strategii motywujących uczniów do nauki języka angielskiego. Dzięki temu projektowi chcemy mieć możliwość poznania innych metod i strategii
zachęcania i motywowania uczniów oraz chcemy zaprezentować nasze doświadczenie szkołom partnerskim.

Partnerzy:
Özel Metod OrtaOkulu, Ankara, Turcja
Jesteśmy prywatną szkołą w Turcji. W naszym zespole znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła gimnazjalna.
W szkole uczy się około 300 uczniów w wieku od 4 do 13 lat.
Nasza szkoła zatrudnia obecnie 32 nauczycieli i 8 innych pracowników.
Prawie 60 uczniów naszej szkoły to uczniowie-beneficjenci.

Korzystamy z międzynarodowego programu Cambridge University. Naszym mottem jest wychowanie uczniów, którzy znajdą się w dobrej pozycji w międzynarodowym środowisku. Według Tureckiego Instytutu Statystycznego, Turcy spędzają tylko kilka minut dziennie na czytaniu książki. Chcemy to zmienić, ale aby to zrobić, musimy zacząć od nas samych.


Greenleaf Primary School, Walthamstow, Wielka Brytania
Jesteśmy kompleksową szkołą podstawową z grupą około 500 uczniów,
obejmującą dzieci w wieku 4-11 lat. Uczniowie mówią ponad 40 różnymi językami, więc jako szkoła międzynarodowa mamy globalne podejście do naszej nauki. Mamy zróżnicowany program nauczania i otrzymaliśmy nagrodę Artsmark za nasze podejście do muzyki, sztuki i dramatu. Ponadto, kładziemy duży nacisk na pisanie i czytanie (przy użyciu różnych sposobów), aby sprawić, że nasi uczniowie opuszczą szkołę z niezbędnymi narzędziami i przygotowani ich do życia.


Roedkaersbro School, Rødkærsbro, Dania
Szkoła Rødkærsbro to szkoła podstawowa z 373 uczniami, 46 pracownikami, w tym nauczycielami i innym personelem pedagogicznym. Mamy uczniów w wieku 5 - 15/16 lat. Szkoła została założona w 1962 roku i należy do okręgu Viborg. To jest szkoła publiczna. W szkole uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami (takich jak adhd, autyzm i ogólne trudności w uczeniu się, 8-10% naszych uczniów mają dysleksję), dla około 15% uczniów język duński nie jest językiem ojczystym. Jest to grupa ponad 50 uczniów, większość z nich pochodzi z Syrii, Rumunii i Erytrei.


Agrupamento de escolas D Pedro I, Canidelo, Portugalia
Agrupamento de Escolas D. Pedro I to zespół szkół, składający się z przedszkola, siedmiu szkół podstawowych oraz gimnazjum, zlokalizowany w Vila Nova de Gaia, w obszarze podmiejskim na północy Portugalii, tuż obok drugiego co do wielkości miasta w kraju, Porto. W zespole znajduje się 352 uczniów przedszkola, 867 uczniów szkoły podstawowej i 900 uczniów od 5 do 9 klas gimnazjalnych. 110 spośród tych dzieci to uczniowie niepełnosprawni, którzy są zintegrowani w klasach i którzy wymagają konkretnych strategii ze względu na ich potrzeby. Zatrudniamy 8 osób personelu administracyjnego, 10 animatorów, 62 asystentów operacyjnych, 1 psychologa, 1 technika służby społecznej, 1 wychowawcę społecznego, 2 mediatorów i 198 nauczycieli.


Zespół Szkół w Staninie, Stanin, Polska
W dzisiejszych czasach stało się konieczne dostosowanie naszych metod nauczania do wymagań narzuconych przez szybkie tempo rozwojowe, którego doświadczamy.Nie należy zapominać, że istnieją umiejętności i metody, które zaczęły tracić na znaczeniu w erze technologicznej, a których nie chcemy stracić. Mając to na uwadze, wyruszyliśmy w drogę odkrywania przyjemności czytania, jako sposobu na podniesienie podstawowych kompetencji uczniów - językowych, komunikacyjnych, a także umiejętności takich jak rozumienie tekstów, ich interpretacja i krytyczne myślenie. Obecnie jesteśmy koordynatorami projektu Erasmus + „Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć”. Jego główne cele to rozwijanie poziomu języka angielskiego, poprawa komunikacji, umiejętności społecznych i umiejętności pracy w zespole. Chcemy zachęcić uczniów do czytania w języku angielskim. Planujemy podzielić się zdobytym doświadczeniem z naszymi partnerami w ramach projektu „Powiedz mi więcej…”.


Poniższe działania pozwolą uczniom i nauczycielom osiągnąć cele projektu:


WRZESIEŃ-LISTOPAD 2019
- „Wideokonferencje” na wybrane tematy związane z czytaniem.
- Wymiana kartek pocztowych z życzeniami na Boże Narodzenie i Wielkanoc. (przez dwa lata projektu)
- Konkurs na zaprojektowanie logo projektu.
- Uczniowie i nauczyciele stworzą „Kącik Erasmusa”.
- Uczniowie stworzą „Erasmus + Book Club”.
- Uczniowie będą tworzyć książeczki o swojej miejscowości.
- Organizacja uroczystości - Dzień Języka Europejskiego, Dzień Erasmusa, Dzień Europy, Światowy Dzień Książki w czasie 2 lat projektu.


Wizyta w Portugalii (LISTOPAD 2019)
Omówienie przyszłych działań. Wybranie zwycięskiego logo. Wymiana książeczek o miejscowościach. Praca zespołowa skoncentrowana na tym, czego nauczyciele nauczyli się i wpisanie spostrzeżeń do „Rubryki do oceny” (przez dwa lata współpracy).


GRUDZIEŃ 2019 - STYCZEŃ 2020
- Nauczyciele utworzą „Klub teatralny” w każdej szkole. Uczniowie czytają książkę, piszą scenariusz i odgrywają przedstawienie na podstawie scenariusza. DVD zostanie  
  nagrane w celu wymiany z partnerami.
- Odwiedzane będą lokalne biblioteki w celu opowiadania historii. Uczniowie będą tworzyć plakaty zachęcające innych do korzystania z biblioteki. Uczniowie przygotują plakat w języku ojczystym i plakat w języku angielskim, nastąpi wymiana z partnerami.


Wizyta w Turcji (STYCZEŃ 2020)
Wymiana plakatów. Wymiana płyt DVD z nagraniem przedstawienia.


LUTY 2020-CZERWIEC 2020
- Uroczystość Światowego Dnia Książki (pierwszy czwartek marca): każda szkoła wybierze książkę, którą uczniowie przeczytają, następnie przebiorą się w kostium lub stworzą plakat, symbol związany z tą książką.
- W każdej szkole będzie się spotkanie z opowiadaniem, czytaniem książek. Rodzice i interesariusze zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniach. Płyta DVD z nagranym spotkaniem zostanie nagrana
w celu wymiany. „Jeden film-jedna książka” - uczniowie zobaczą film i przeczytają książkę, na podstawie której jest nagrany. Dokument padletowy.


Wizyta w Zjednoczonym Królestwie (CZERWIEC 2020)
Wymiana płyt DVD.


WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2020
Akcja „Książka na jednej stronie”. Uczniowie tworzą książkę na jednej stronie. Wszystkie będą upowszechnione w kąciku Erasmusa oraz w szkolnej i lokalnej bibliotece. „Książki na jednej stronie” będą stworzone również w języku angielskim w celu wymiany z partnerami.


Wizyta we Włoszech (PAŹDZIERNIK 2020)
Wymiana „książek na jednej stronie”.
Uczniowie stworzą „Cichą książkę” na temat tradycyjnej historii dla swoich rówieśników do podzielenia się.
Uczniowie przeczytają jedną (lub więcej) książkę wybraną według wieku z literatury międzynarodowej dla dzieci; następnie wyrażą tekst, używając tylko „emoji”. Zostanie zorganizowana wideokonferencja z rówieśnikami ze szkół partnerskich z zabawą „Zgadnij tytuł”.


Wizyta w Danii (STYCZEŃ 2021)
Wymiana „Cichych książek”
Uczniowie, którzy otrzymają cichą książkę, podadzą swoją interpretację przeczytanej historii; będzie nagrany filmik. Uczniowie stworzą grę planszową na temat książki. Uczniowie będą tworzyć zakładki do książek dla swoich rówieśników.


Wizyta w Polsce (CZERWIEC 2021)
Wymiana gier planszowych, filmików, zakładek, wypełnianie rubryk do oceny działań. Opracowanie raportu końcowego.
Zadanie Polski:


POLSKA przygotuje ankietę dla uczniów, wstępny audyt dla nauczycieli oraz pytania do wywiadu z rodzicami. Zbierze też rubryki do oceny działań i umieści w publikacji cyfrowej.
Do oceny osiągania celów zostaną wykorzystane następujące narzędzia:
a) wstępne badanie dla nauczycieli szkół;
b) kwestionariusz śródokresowy dla nauczycieli zaangażowanych w projekt;
c) kwestionariusz dla nauczycieli do oceny wpływu działań na ich rozwój zawodowy;
d) kwestionariusz dla uczniów, aby ocenić ich satysfakcję i skuteczność proponowanych działań;
e) kwestionariusz dla uczniów na koniec każdego działania, aby ocenić, czy im się działanie podoba, czy nie;
e) wywiad z rodzicami, aby wyrazili opinię, czy zauważyli wzrost motywacji do czytania wśród ich dzieci.
Uzyskanie dostępu do TwinSpace.


Wizyta w Polsce
• Wtorek przyjazd do Polski. Koordynator i dyrektor szkoły spotkają się z nauczycielami, aby przekazać im informacje na temat zaplanowanych działań.
• Środa warsztaty na temat polskiego systemu edukacyjnego prezentacja, dyskusja, tworzenie tabeli z podobieństwami i różnicami w szkołach partnerskich; nauczyciele będą mogli poznać różnice pomiędzy systemami edukacji, różnice w podejściach do nauczania języków;
- wycieczka po szkole z uczniami jako przewodnikami;
• Czwartek – wizyta w bibliotece publicznej w Kosutach, gdzie dowiemy się o projektach, jakie biblioteka realizuje i jak współpracuje z lokalnymi szkołami w celu promocji czytelnictwa;
- spotkanie projektowe - omawianie postępów w realizacji projektu;
• Piątek warsztaty dla nauczycieli „rozwijanie umiejętności interpretacyjnych i krytycznego myślenia poprzez czytanie”, warsztaty na temat kompetencji dydaktycznych; każdy partner przygotuje 10-15 minutową prezentację stosowanych metod na temat warsztatu i przedstawi grupie partnerskiej;
- obserwacja lekcji: „rozwijanie umiejętności interpretacyjnych i krytycznego myślenia poprzez czytanie”;
- nauczyciele będą pracować nad podsumowaniem działań, w których wzięli udział i wypełniać „Rubrykę oceny”.
• Sobota zwiedzanie Niewidzialnej Wystawy w Warszawie, poznanie alfabetu Brailla, prezentacja prowadzona przez niewidomego studenta.
• Niedziela powrót.
 

Do pobrania:

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com