• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - AKTUALIZACJA

1
2

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - AKTUALIZACJA

INFORMACJA DO RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH ZDEKLAROWANIEM DZIECKA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH – aktualizacja

W związku z wystąpieniem stanu epidemii w naszym kraju wprowadzono wiele ograniczeń, nakazów i zakazów. Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa naszym uczniom, informujemy, że opieka świetlicowa będzie sprawowana w godzinach: 8.00-15.00.

Do świetlicy szkolnej będą przyjmowane dzieci obojga rodziców pracujących.

Uczulamy, iż uczniowie mieszkający w Staninie, do szkoły przychodzą nie wcześniej niż podczas przerwy poprzedzającej pierwszą lekcję.

By sprostać tym wymaganiom, szkoła we współpracy z organem prowadzącym zorganizowała większą liczbę kursów autobusów.

Uczniowie klas IV-VIII mają możliwość przyjazdu bezpośrednio przed godziną 8.30, a klas I-III – przed godziną 9.25. Podobnie wygląda odwóz dzieci. Dla klas I-VI są autobusy
w godzinach:

13.15
I autobus – kierunek

STANIN SZKOŁA 13.15
JARCZÓWEK 13.20
„DOMINÓWKA” NOWY STANIN 13.22
NOWY STANIN 13.25
NOWA WRÓBLINA 13. 30
STARA WRÓBLINA 13.35
STARA GĄSKA 13.40
JONNIK 13.45
WESOŁÓWKA 13.47

II autobus – kierunek

STANIN SZKOŁA 13.15 (wsiadają uczniowie) OPIEKA ZEAS
OGNIWO 13.20
KOPINA 13.25

 
14.10
Autobus – kierunek

STANIN SZKOŁA 14.10
KOSUTY 14.13
OGNIWO 14.19
KOPINA 14.25
PÓLKI jak są uczniowie autobus jedzie w stronę Zagoździa

Dla uczniów klas V-VIII w godzinach:

14.55
Autobus - kierunek
STANIN SZKOŁA 14.55
WESOŁOWKA 15.00
JONNIK 15.05
STARA GĄSKA 15.10
STARA WRÓBLINA 15.15
NOWA WRÓBLINA 15.17
NOWY STANIN 15.20
„DOMINÓWKA” NOWY STANIN – 15.22
JARCZÓWEK 15.25

15.10
Autobus – kierunek

STANIN SZKOŁA 15.10
OGNIWO 15.20
KOPINA 15.25

Dla klas VII-VIII (od poniedziałku do środy)

KURS 15.40

Proszę o ponowne wypełnienie karty zgłoszenia dzieci do świetlicy – patrz poniżej.

Dokładnie wypełnioną deklarację należy przekazać wychowawcy klasy/świetlicy lub w sekretariacie.

Wszelkie zmiany w czasie pobytu dziecka w świetlicy należy natychmiast zgłosić wychowawcom klasy lub świetlicy (przez e-dziennik, telefonicznie) i dokonać tej zmiany w formie pisemnej nanosząc poprawkę w deklaracji i potwierdzając własnym podpisem.

Nasza placówka musi dostosować się do rygorów i rozwiązań wprowadzonych przez władze. Obecnie najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom i ich rodzinom. Prosimy o współpracę.

DYREKCJA SZKOŁY

 

Do pobrania:


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.