• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

Uczniowie ze Stanina wzięli udział w obozie językowym Euroweek.

1

Uczniowie ze Stanina wzięli udział w obozie językowym Euroweek.

Dnia 8-12.09.2018 uczniowie spędzili na ziemi kłodzkiej, w malowniczej miejscowości Różanka. Celem pięciodniowego pobytu 20-osobowej grupy uczniów ze Stanina i Jonnika był udział w obozie szkoleniowym w ramach projektu edukacyjnego „EuroWeek – Szkoła Liderów”.  Organizatorzy tego przedsięwzięcia starają się dotrzeć do najzdolniejszej i najaktywniejszej młodzieży, aby rozwijać w nich umiejętności społeczne, jak autoprezentacja, praca w zespole, przewodzenie, a jednocześnie tworzą sposobność doskonalenia umiejętności  komunikowania się w języku angielskim.

W ramach działań uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w formie gier, interaktywnych warsztatów, praktycznych ćwiczeń i zabaw, które prowadzone były przez szkoleniowców – wolontariuszy z różnych zakątków świata. Naszą grupą opiekowali się Alok z Indii, Gizem z Turcji, Avdul z Kosowa,  Wawa z Indonezji, Fernanda z Meksyku. W niektórych zajęciach uczestniczyli jeszcze inni wolontariusze, z Hiszpanii, Tajlandii i Włoch. Przybliżyli oni nam swoje kraje, swoje rodziny, tradycje, zwyczaje, styl życia przedstawiając prezentacje multimedialne opatrzone słownym komentarzem.

Czas w Różance był dla młodzieży bardzo intensywny, wypełniony pracą i zabawą.  Warsztaty wymagały pracy w kilkuosobowych zespołach, w których uczniowie tworzyli wypowiedzi, plakaty, piosenki, krótkie scenki, nagrywali filmiki i teledyski, następnie prezentowali  je pozostałym uczestnikom podczas „wieczornych koncertów”, które były ukoronowaniem dnia. Zadania, które na początku wydawały się trudne do wykonania, okazywały się  możliwe do zrealizowania wspólnymi siłami. Co więcej, odkrywały nowe talenty i przynosiły satysfakcję. Warsztaty przeplatane były ciekawymi formami aktywności, grami, tańcami, śpiewami. Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim, czasem hiszpańskim, a także łamaną polszczyzną.

Różnorodne sposoby tworzenia grup dawały dzieciom możliwość poznawania nowych osób, ich talentów, umiejętności oraz wykorzystania ich wiedzy. Jedną z atrakcji była wycieczka do pobliskiego Międzygórza. Dzięki słonecznej pogodzie mogliśmy podziwiać piękne widoki otaczających Kotlinę Kłodzką gór, kościółki i wodospad Wilczki.  

Opiekunowie, p. Agnieszka Wysokińska i p. Katarzyna Koślacz, z ciekawością obserwowały sposoby prowadzenia zajęć przez wolontariuszy -  gry, zabawy, sposoby dyscyplinowania grup, wzbudzania zainteresowania,  techniki rozwijania uważności. Również rozmowy z nauczycielami – opiekunami grup uczniów z innych miejscowości dały możliwość wymiany spostrzeżeń i doświadczeń edukacyjnych.  

Pobyt w Różance należy uznać za udany.  EuroWeek jest efektywną formą rozwijania zainteresowań, doskonalenia sprawności językowych, współdziałania, przełamywania barier i budowania akceptacji.  Należy także podkreślić rozwój kompetencji osobistych i społecznych w zakresie umiejętności uczenia się. 

  


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.