Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy Was w szkole
Wyświetl stronę jako PDF

Spotkanie wspomagające dyrektorów szkół z gminy Stanin i Wola Mysłowska 29.11.2017r.

Zebranie  dla dyrektorów z obydwu gmin odbyło się w Zespole Szkół w Staninie. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy: Halina Gajo  - SP  Jonnik, Hanna Kuryła – SP Zastawie, Jadwiga Grudzień – SP Zagoździe, Henryk Pałucki – SP Jeleniec, Bożena Stępniewska – Szewczak – ZS Tuchowicz, Janusz Sobiech – ZS Stanin, Jarosław Michalak – ZS Stanin, Piotr Michalak – ZEAS Stanin, Anna Pietrzak – SP Wandów, Bożena  Miszkurka – SP Jarczew, Renata Pacek - ZO Mysłów, Grzegorz Pacek - SP Lisikierz, Elżbieta Czajka – inspektor ds. oświaty w gm. Wola Mysłowska

Spotkanie  zorganizowane z inicjatywy st. wizytator Jolanty Piątek, uczestniczyła w nim również  st. wizytator  Alicja  Tynowska. W ramach dzielenia się  dobrymi praktykami pedagog ZS w Staninie Beata Łazuga  omówiła organizację i  sposób dokumentowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, zwróciła szczególną uwagę na aspekt praktyczny.

Dyrektorzy szkół dzielili się swoimi doświadczeniami  dotyczącymi organizacji PPP w ich szkołach, dyskutowali nad rozwiązywaniem trudnych i nietypowych spraw, z którymi borykają się w swoich szkołach.


P. A. Tynowska   st. wizytator KO , omówiła zasady opracowania nowego  Statutu i zawartych w nim treści, przedstawiła ramowy plan nadzoru pedagogicznego, a także omówiła wykorzystanie LEXA i Portalu Oświatowego w rozwiązaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych i administracyjnych.

P. J. Piątek  przedstawiła  przykłady dobrej praktyki dotyczące edukacji informatycznej  we współczesnej szkole. W ocenie dyrektorów spotkanie było rzeczywiście  przydatne. Taka forma wspomagania jest jak najbardziej uzasadniona


Janusz Sobiech 
Dyrektor ZS w Staninie

 

 
Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com