• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

Międzynarodowa konferencja Erasmus+KA2

28
4

Międzynarodowa konferencja Erasmus+KA2

Dnia 31 maja 2017r. odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca działania podjęte w ramach projektu “Learn more with ICT and outdoor” programu Erasmus +. Ceremonia rozpoczęła się od występu zespołu taneczno-wokalnego “Jarzębinki”, który zaprezentował wiązankę tradycyjnych melodii polskich. 

Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów wypracowanych w  trakcie realizacji projektu oraz popularyzacja idei nauczania w terenie z wykorzystaniem technologii ICT. Głównym produktem końcowym jest poradnik dla nauczycieli zawierający praktyczne wskazówki do prowadzenia zajęć poza szkołą w formie elektronicznego ebooka. 

Prowadzący spotkanie, Dyrektor Zespołu Szkół w Staninie Janusz Sobiech,  powitał gości, wśród których znaleźli się nauczyciele, którzy byli zaangażowani w realizację projektu Erasmus+ w gminie Stanin, członkowie Stowarzyszenia-Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Stanin BONA FIDE oraz goście spoza terenu gminy, którzy zainteresowani są podejmowaniem działań zmierzających do poprawy jakości edukacji, związani poprzez profesję z systemem szkolnictwa, tematyką projektu lub strukturami władz lokalnych i oświatowych. 

Na konferencji końcowej obecna była delegacja ze Szwecji, którą tworzyli: przedstawicielka Kuratorium Oświatowego w Molndal,  dyrektor i nauczyciele szkoły Östergårdsskolan w Molndal. Gościem szczególnym był wykładowca Uniwersytetu Lindkoping Anders Szczepański, który jest uważany za eksperta edukacji poza szkołą w Azji i Europie.

W programie konferencji znalazła się prezentacja głównych założeń projektu, osiągnięte efekty oraz promocja głównych produktów stworzonych w wyniku wspólnych szwedzko-polskich działań. Dla nauczycieli ciekawy był panel dotyczący działań praktycznych w szkołach a także przedstawienie wyników badań ewaluacyjnych prowadzonych systematycznie wśród nauczycieli i uczniów.  

Żegnając gości, Dyrektor Zespołu Szkół w Staninie podkreślił dużą wartość poradnika “Learn more with ICT and outdoor” oraz podziękował osobom zaangażowanym w realizację tego ważnego dla szkoły przedsięwzięcia.

Czytnik ebooków: Icecream eBook Reader

Do pobrania:


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.