• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

3

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI Z KPP W ŁUKOWIE  DOTYCZĄCE NARKOTYKÓW I DOPALACZY.

Spotkanie uczniów  PG oraz uczniów klas IV – VI SP Zespołu Szkół w Staninie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Łukowie odbyło się na lekcjach wychowawczych w dn. 10.02.2017r. Wynikało ono z realizacji Programu Profilaktyki Szkoły oraz było jednym z zadań wynikających z realizacji programu „Trzymaj formę”.

 

Uczestniczyli w nim: aspirant Sławomir Niedziółka z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP oraz Dzielnicowy Gminy Stanin - starszy aspirant Andrzej Ostrowski. Głównym tematem prelekcji poprowadzonej przez asp. Sławomira Niedziółkę były konsekwencje prawne wynikające z posiadania i zażywania narkotyków i dopalaczy, a szczególnie z  handlu środkami odurzającymi.

Policjant uświadomił również uczniom liczne zagrożenia (np. zdrowotne, finansowe) związane z narkotykami i dopalaczami. Podał konkretne przykłady bardzo młodych ludzi z naszego powiatu (oczywiście bez podawania żadnych danych), którzy doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu lub narobili sobie i rodzinom wysokich długów w wyniku uzależnienia od narkotyków. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na problem dopalaczy, które są dla młodych ludzi łatwiej dostępne i tańsze. Są one tym bardziej groźne, że bardzo często składają się z kilku lub kilkunastu substancji i dlatego w przypadku zatrucia lekarze nie wiedzą, który ze składników najbardziej je spowodował.

Sławomir Niedziółka podkreślił również ogromną odpowiedzialność rodziców za swoje dzieci. Poinformował, że w przypadku przestępstwa popełnionego przez osobę nieletnią, sprawa karna toczy się często również przeciwko prawnym opiekunom. Wszystkie przekazane uczniom informacje były bardzo ważne, a wskazówki bardzo cenne. DZIĘKUJEMY ZA SPOTKANIE.

 


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.