• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

Góra grosza 2015/2016

1

Góra grosza 2015/2016

 

Od listopada 2015r. do stycznia 2016r. w naszej szkole trwała akcja zbiórki monet „Góra Grosza”. Była ona przeprowadzona już trzynasty raz! Jej celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. 

 

Organizatorami akcji był Szkolny Klub PCK pod opieką p. Joanny Smyk i p. Anny Nowak. Do współpracy włączyły się też p. Agnieszka Paśnikowska i p. Bożena Skwarek.


Klasa        Ia           Ib          IIa        IIb         IIIa       IIIb
Kwota     45,13    139,47    82,37    101,58    29,02    79,97

Klasa      IVa    IVb       Va          Vb         VIa      VIb    Łącznie SP
Kwota    8,31    45    168,78    117,49    47,34    23,30    887,76

Klasa       IaG       IbG      IIaG      IIb G     IIIbG    Łącznie PG
Kwota    47,25    70,35    41,90    34,44    15,66      209,60

Najbardziej szczodrą klasą w szkole podstawowej okazała się klasa Va, zaś w gimnazjum klasa Ib.Pieniądze zostały przekazane do Towarzystwa Nasz Dom.


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.