• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

"Mój Przodek bohater"

1

"Mój Przodek bohater"

 Dnia 9.04.2014 roku w bibliotece szkolnej odbyło się podsumowanie konkursu ,,Mój przodek, bohater”. Komisja w składzie:

  • Pan Henryk Tomaszewski
  • Pani Hanna Dźwigała
  • Pani Joanna Markowska

Dokonała oceny prac według podanych kryteriów:

  •  Estetyka wykonania pracy ( 0-5 pkt)
  •  Walory historyczne ( czy praca zawiera informacje na temat wydarzenia historycznego, w jakim prezentowana postać brała udział, czy są skany zdjęć, dokumentów) ( 0-5 pkt)  
  •  Walory literackie( poprawność językowa prezentowanych informacji) ( 0-5 pkt)

Punktacja prac przedstawia się następująco:
1 miejsce - 44 pkt praca ze Szkoły Podstawowej Mała Akademia z Oddziałem Przedszkolnym we Wnętrznem. Prace wykonała Patrycja Frąc klasa VI pod kierunkiem pani Małgorzaty Białach

2 miejsce - 40 pkt praca Publicznego Gimnazjum w Staninie. Pracę wykonała Weronika Skwarek uczennica klasy II a pod kierunkiem nauczyciela pani Krystyny Rosłoń

3 miejsce- 36 pkt praca Szkoły Podstawowej w Zagoździu. Pracę wykonała Weronika Białach. pod kierunkiem pani Marioli Zientary.

Punktacja pozostałych prac przedstawia się następująco:
Praca Dominiki Świętochowskiej uczennicy klasy II a Publicznego Gimnazjum w Staninie otrzymała 34 pkt. Praca wykonana pod kierunkiem pani Krystyny Rosłoń. Prace uczennic Andżeliki Król, Natalii Bieliński z klasy II a Publicznego Gimnazjum w Staninie otrzymały po 32 pkt. Prace wykonane były pod kierunkiem pani Krystyny Rosłoń. Praca Anity Chmiel uczennicy klasy III c Publicznego gimnazjum w Staninie otrzymała 24pkt praca wykonana pod kierunkiem pani Aliny Celińskiej Jakubowicz. W konkursie można było uzyskać max 45pkt.


Podsumowanie konkursu odbędzie się 15.04.2014 roku w bibliotece szkolnej. 

 


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.