Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy
Wyświetl stronę jako PDF

„Z polskim za pan brat” - Zajęcia indywidualne z języka polskiego


Zajęcia indywidualne z języka polskiego pn. „Z polskim za pan brat” prowadzone z uczniem klasy IB Piotrem Kuźniakiem miały na celu przede wszystkim  doskonalenie techniki czytania i rozumienia czytanego tekstu, usprawnienie analizy i syntezy słuchowej wyrazów oraz pisania wyrazów i zdań z pamięci i ze słuchu. Zadania dostosowane były do indywidualnych predyspozycji ucznia, który chętnie uczestniczył w zajęciach  i na miarę swoich możliwości usprawnił zaburzone funkcje.

Imię i nazwisko uczestnika zajęć: Piotr Kuźniak
Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com