Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy
Wyświetl stronę jako PDF

Informujemy, że projekt "Edukacja pozaformalna w gminie Stanin" dobiegł końca. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu udało się zrealizować wiele wartościowych inicjatyw, które wzbogaciły naszą społeczność.


Projekt przyniósł wiele pozytywnych rezultatów:

  • Większe zainteresowanie edukacją pozaformalną – znacznie wzrosła liczba uczestników warsztatów i spotkań.
  • Rozwój umiejętności i kompetencji – uczestnicy podnieśli swoje umiejętności w różnych dziedzinach.
  • Wzmocnienie więzi społecznych – działania projektowe zacieśniły więzi w naszej społeczności i zwiększyły poczucie wspólnoty.
  • Podniesienie świadomości społecznej – kampanie społeczne i edukacyjne skutecznie zwiększyły świadomość na temat ważnych kwestii społecznych i ekologicznych.

Projekt "Edukacja pozaformalna w gminie Stanin" pokazał, jak ważna jest edukacja pozaformalna dla rozwoju naszej społeczności. Osiągnięte rezultaty i pozytywne opinie uczestników świadczą o potrzebie kontynuacji takich inicjatyw. Dziękujemy za udział i zaangażowanie oraz liczymy na dalszą współpracę w przyszłości.

Dziękujemy za Wasze wsparcie i zaangażowanie!

Zespół Projektu "Edukacja pozaformalna w gminie Stanin"
Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com