Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy
Wyświetl stronę jako PDF

Odkrywanie historii i polskiej kultury, integracja zespołów klasowych, obcowanie z naturą to główne cele, które przyświecały uczniom i ich opiekunom:  Małgorzacie Matyszek, Bernardzie Jalowskiej, Wiesławie Orzełowskiej, Barbarze Gajownik podczas 3 dniowej wycieczki do Krakowa. 

Pierwszy dzień wycieczki to wędrówki szlakiem turystycznym Ojcowskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Grotę Łokietka, zobaczyli Maczugę Herkulesa i  Kaplicę  „Na Wodzie”. 

Drugi dzień, według wszystkich, najbardziej wyczerpujący rozpoczął się na Wzgórzu Wawelskim, gdzie uczestnicy wycieczki wraz z przewodnikiem zwiedzili katedrę, Kaplicę Zygmuntowską , Kaplicę Świętokrzyską, Wieżę Zygmuntowską i Dzwon Zygmunta, krypty A. Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. 

Ze Wzgórza Wawelskiego wraz z przewodnikiem uczestnicy wycieczki przeszli Drogą Królewską na Rynek Starego Miasta, gdzie zwiedzili budynek Akademii Krakowskiej, kościół św. Piotra i Pawła, Sukiennice, Kościół Mariacki ze słynnym ołtarzem wykonanym przez Wita Stwosza i doszli ulicą Floriańską do Bramy Floriańskiej i Barbakanu.

W godzinach popołudniowych na wszystkich czekała kulinarna ciekawostka Krakowa - warsztaty produkcji obwarzanka w Żywym Muzeum Obwarzanka. 

Trzeci i ostatni dzień wycieczki to przejazd do Wieliczki i wejście do zabytkowej kopalni soli, gdzie uczestnicy wycieczki podziwiali solankowe jeziora, podziemne komory, w tym niepowtarzalną Kaplicę św. Kingi.
Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com