• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

Nauka zdalna klas IV-VIII

2

Nauka zdalna klas IV-VIII

SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE, od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Od poniedziałku 26.10.2020 r. uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. Zajęcia będą odbywały się według obowiązującego planu lekcji. Oddziały przedszkolne i klasy I-III będą pracowały bez zmian, czyli stacjonarnie. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br.

Czym jest zdalna edukacja?

Zdalna edukacja polega na zapoznawaniu się z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami udostępnionymi drogą internetową pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela.

Nauczyciele mogą stosować 2 formy zdalnego kształcenia;
a) synchroniczne, interaktywne (uczniowie i nauczyciel pracują w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym)
b) asynchroniczne (uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itd.). Rezultaty działań w kształceniu asynchronicznym mogą być oceniane.

 Kto organizuje pracę ucznia uczącego się zdalnie?

  • Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć.
  • Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.
  • Niektóre z zajęć będą wymagały uczestnictwa w nich uczniów w zaplanowanym czasie np. telekonferencje (lekcje online). Inne będą miały formę zadań, ćwiczeń czy kart pracy przesyłanych przez nauczyciela do samodzielnej realizacji przez ucznia.
  • Zadania określone przez nauczycieli mogą posiadać termin ukończenia (przesłania). Wybór odpowiedniego czasu realizacji tych zadań zostawiamy uczniom i rodzicom.
  • Prosimy o motywowanie dziecka do systematycznej, równomiernej pracy nad przyswajaniem materiału i wykonywaniem ćwiczeń.
  • Kształcenie zdalne nakierowane jest także na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności.
  • Zajęcia zdalne przewidują także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca br., działania podejmowane przez uczniów mogą być
    oceniane.

Aktualnie jesteśmy w dość trudnej sytuacji, która wymaga pełnej mobilizacji i współdziałania. Ministerstwo Edukacji Narodowej w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki Państwa dzieciom zdecydowało o zdalnym nauczaniu, a jednocześnie podtrzymało realizację podstawy programowej wszystkich przedmiotów. To nakłada na nas – nauczycieli ogromną odpowiedzialność, aby zorganizować zdalne nauczanie w najbardziej dostępnej, a zarazem skutecznej formie. Nauczyciele wkładają ogromny trud oraz zaangażowanie w ten nowatorski system realizacji swoich obowiązków. Zdajemy sobie sprawę z tego, że i dla Państwa jako rodziców, a także dla naszych uczniów to również ogromne wyzwanie.

Aby usprawnić komunikację między nauczycielami, a uczniami od klasy 4 do 8 posługujemy się platformą Office 365, a w niej głównie aplikacją Teams. Dzięki niej jest możliwość przesyłania zadań, komunikowanie się z nauczycielem oraz prowadzenie lekcji online. Ponadto będziemy wykorzystywać dziennik elektroniczny Librus i inne wypracowane w tamtym roku szkolnym formy pracy zdalnej.

Komputer oraz inne narzędzie telekomunikacyjne uzupełniają całość procesu nauczania. Stąd niektóre zajęcia mogę być prowadzone online o ustalonej porze (tak jak w planie lekcji), a część lekcji w formie zadawanych zadań.

Dokładamy wszelkich starań, aby nauka naszych uczniów była jak najbardziej przyjazna i łączyła różne formy prowadzenia zajęć.

Nauczanie zdalne jest obowiązkowe a zatem tylko usprawiedliwione, przez Rodzica u Nauczyciela, bądź Wychowawcy okoliczności, zwalniają Ucznia z uczestnictwa w lekcji w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak, jak to się odbywa podczas pracy w szkole). Obecność Ucznia odbywa się na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności uczniów podczas lekcji on-line, a pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych, a także praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę w organizowaniu zdalnego nauczania, bardzo dobrą komunikację oraz Wasze zaangażowanie. Doceniamy odpowiedzialne podejście uczniów. Pamiętajmy, że nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Dyrekcja szkoły

 


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.