• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

Mathematics with games

2

Mathematics with games

Kolejnym projektem jest „Mathematics with games and fun in all Europe”, w którym grupę partnerską tworzą Włochy, Turcja, Polska, Rumunia, Chorwacja i Litwa. Zaplanowano wiele zajęć, mających na celu rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów poprzez udział w grach, zabawach, spotkaniach wirtualnych, jak i wizytach w szkołach partnerskich. Ich realizacji podjęli się nauczyciele zespołu matematyki, we współpracy z nauczycielami języka angielskiego.

Już w tym roku szkolnym zespół zorganizował ogólnoszkolną terenową grę matematyczną, która zaangażowała uczniów wszystkich klas do rozwiązywania zadań metodą stacji.

„Dzień 4 października upłynął pod hasłem: 2019 - Rokiem Matematyki. Na pierwszej godzinie lekcyjnej wszyscy uczniowie klas 4-8 zebrali się na apelu okolicznościowym w sali gimnastycznej. Uczennice klasy ósmej wprowadziły w temat krótkim referatem i prezentacją multimedialną. Zebrani uczniowie w ciszy i z wielkim zainteresowaniem wysłuchali tej części. Mieli szansę dowiedzieć się, jaką wiedzę z zakresu matematyki wykorzystywały dawne cywilizacje - Sumerowie, Babilończycy, Egipcjanie oraz poznali, w jaki sposób starożytni ludzie wpłynęli na rozwój kultury europejskiej i kształt naszego współczesnego świata.


Kolejnym punktem apelu była inscenizacja przygotowana przez uczniów klas siódmych. Przedstawiono kłótnię liczb. Bohaterowie zaprezentowali swoje walory i wielkość swojego znaczenia. Przekonywali o swojej ważności, wyjątkowości i użyteczności. W finale sprzeczkę przerwał Pitagoras, który równo doceniał każdą z nich.

Po apelu odbyła się gra terenowa ph. Matematyka mi w duszy gra. Przez kolejne pięć lekcji uczniowie klas 4-8 podzieleni na drużyny rozwiązywali zadania w przygotowanych punktach zadaniowych. Każda z grup biorąca udział w rywalizacji otrzymała mapę terenu szkoły i zegar, dzięki którym uczniowie mogli odnaleźć poszukiwane miejsca. Na wykonanie poleceń mieli trzy kwadranse. Pojawiły się zadania z matematyki, ale również zagadnienia z przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki. Drużyny z wielkim zaangażowaniem wykonywały przygotowane dla nich zestawy. Zabawowa forma przypadła wielu uczniom do gustu. Dobry humor, wspólne przeżywanie gry, dążenie do jak najlepszej współpracy i radości wykonanych zadań towarzyszyły temu wyzwaniu - mówi I. Gromada – przewodnicząca zespołu nauczycieli matematyki.


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.