• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

1

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

 

W dniu 7 marca 2017 roku w Sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie został przeprowadzony powiatowy etap XXXX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorem turnieju na szczeblu powiatowym był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Łukowie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie oraz Starostwo Powiatowe w Łukowie. 


W skład powołanego jury konkursowego weszli funkcjonariusze tutejszej komendy, przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie oraz  Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Turniej zorganizowano i przeprowadzono w oparciu o obowiązujący regulamin. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności turniej ma za zadanie popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.Eliminacje powiatowe przeprowadzono w formie pisemnej i ustnej.


Po rozegraniu dwóch etapów eliminacji powiatowych wyłoniono zwycięzców poszczególnych grup wiekowych. Kolejność miejsc rozgrywek finałowych przedstawia się następująco:

II grupa wiekowa uczniowie szkół gimnazjalnych:

1. Miejsce zajął - Bartosz Kazimierski

Dla zwycięzców nagrody rzeczowe ufundowało Starostwo Powiatowe w Łukowie, Nadleśnictwo Łuków.


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.