• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

Spotkanie partnerskie we Włoszech

5

Spotkanie partnerskie we Włoszech

   

     W dniach 13-16 marca 2016 odbyło się kolejne spotkanie partnerskie w ramach programu Erasmus+, w którym uczestniczy stanińskie przedszkole. W miejscowości Imola we Włoszech spotkali się nauczyciele przedszkoli z Estonii, Szwecji, Norwegii, Polski i Włoch, którzy realizują zadania projektu „Pozwólmy dzieciom zmieniać świat”. Naszą placówkę reprezentowali: dyrektor p.Janusz Sobiech oraz p.Katarzyna Koślacz, p.Anna Cieślak oraz p.Barbara Władzińska. Przedszkola partnerskie podjęły się realizacji działań zmierzających do ukazania różnorodności społeczeństw oraz rozwijania akceptacji odmienności od najmłodszego wieku.

      Spotkanie w Imoli poświęcone były planowaniu działań przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na  religię, narodowość, grupy etniczne i pochodzenie. We Włoszech zorganizowano szkolenie prowadzone przez antropologa, wykładowcę z bolońskiego uniwersytetu. Prowadząca przybliżyła nam zagadnienia związane z grupami etnicznymi, omówiła różnice z zwyczajach różnych narodowości, ukazała przykłady sytuacji związanych z nieporozumieniami na  tym tle oraz sposoby przeciwdziałania dyskryminacji. Po wykładzie odbyła się część warsztatowa, podczas której pracowaliśmy w grupach międzynarodowych. Dyskutowaliśmy na temat istniejącej sytuacji w przedszkolach, trudności z jakimi się spotykamy i szukaliśmy rozwiązań. Głównym przesłaniem warsztatów była myśl, iż obecne realia sprawiają, że społeczeństwo staje się bardziej różnorodne, ludzie powinni realizować siebie w taki sposób, jaki sami oczekują, a nie pod presją społecznych norm. Każdy człowiek ma prawo do szacunku i akceptacji bez względu na pochodzenie, religię czy narodowość.

      Oprócz szkoleń odbyliśmy wizytę w przedszkolu, w którym przebywa ok. 260 dzieci od 0 do 5 roku życia. Placówka jest dosyć duża, sale są dobrze wyposażone w sprzęt i zabawki rozwijające dzieci w różnych dziedzinach. Sale na parterze posiadają rozsuwane drzwi wychodzące na plac zabaw.  Ogród przedszkolny jest bogaty w różnorodne krzewy i drzewa oraz przyrządy do ćwiczeń i zabaw na powietrzu.Ponieważ w przedszkolu przebywają dzieci z różnym pochodzeniem, rozwinięcie umiejętności właściwego identyfikowania, reagowania oraz przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i związanej z nią przemocy wśród kadry pedagogicznej jest tu bardzo ważne.


   Ostatniego dnia omówiliśmy podjęte w ramach projektu działaniach, przedstawiliśmy analizy przeprowadzonych ankiet wstępnych oraz pracowaliśmy nad stworzeniem planu działań na kolejny rok. Wizyta we Włoszech była krótka i bardzo intensywna. 


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.