• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

Warsztaty edukacyjne

12

Warsztaty edukacyjne

   W dniach 25-29 stycznia 2016 roku Zespół Szkół w Staninie zorganizował warsztaty edukacyjne dla nauczycieli - przedstawicieli wszystkich szkół znajdujących się na terenie gminy Stanin. W warsztatach oprócz nauczycieli polskich, wzięli udział pedagodzy ze Szwecji. Zajęcia w dwóch modułach prowadzili Szwedzi - trener jednego z największych ośrodków akademickich w Szwecji Uniwersytetu Linköping, pan Anders Szczepanski.

Jest on założycielem Centrum Edukacji Pozaszkolnej przy uniwersytecie, gdzie nadal pracuje jako dyrektor, a także wykładowca uniwersytecki. Drugim prowadzącym był Anders Söderberg z Uniwersytetu Lindkoping.  Prowadzi warsztaty dotyczące kompetencji cyfrowych dla liderów edukacyjnych w całej Europie.Celem szkolenia jest rozpowszechnianie idei  edukacji w terenie, czyli organizowania procesu nauczania poza salą lekcyjną oraz wykorzystania ICT w procesie lekcyjnym.

Moduł 1
W krótkiej części teoretycznej trener przedstawił tezę, że część procesu nauczania powinna odbywać się poza budynkiem. Przeprowadzone badania środowiska zewnętrznego wykazały pozytywny wpływ na uczenie się, koncentrację, nastrój, dobre samopoczucie i zdrowie.
Za przeniesieniem zajęć z sali lekcyjnej w plener przemawia też stwierdzenie, że zmiana otoczenia i przełamanie rutyny może sprzyjać efektywnemu uczeniu się poprzez stymulację wszystkich zmysłów. Ważnym aspektem takiego nauczania  jest dostarczenie uczniom okazji do nauki poprzez własne doświadczenie.

Dalsza, praktyczna  część warsztatów odbywała się poza szkołą. Edukacyjne gry i zabawy plenerowe, w których uczestnikami byli nauczyciele, były okazją do wypróbowania w praktyce posiadanej, teoretycznej wiedzy przyrodniczej, geograficznej, matematycznej, językowej i usprawnianiem koordynacji wzrokowo-ruchowej. Poza tym, rozwijane były nieodzowne w życiu społecznym umiejętności takie, jak umiejętność współpracy w grupie i ukierunkowanie na zespołowe osiągnięcie celu (np. stworzenie „obrazu” wykorzystując naturalnie dostępne materiały). Czasem naprawdę niewiele trzeba, żeby stworzyć inspirujące środowisko nauki, poruszające wszystkie zmysły uczniów. Nawet śnieg, czy kałuża może stać się początkiem do niezwykle kreatywnych działań. Do takich aranżacji można też z powodzeniem zaangażować uczniów i wykorzystać ich umiejętności i talenty. W myśl zasady, że nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie, lekcji na powietrzu w żadnym stopniu nie ograniczają warunki atmosferyczne.

Moduł 2
Trener Anders Söderberg zachęcał nauczycieli do poznania nowej platformy For Real, by potem z powodzeniem stosować ją w swojej codziennej pracy w szkole. Głównym celem jej wykorzystania jest tworzenie i udostępnianie materiałów dydaktycznych. Platforma oparta jest na kołach kształcenia. Nauczyciele tworzą zawartość okręgu, wykorzystując filmy, zdjęcia, instrukcje, pytania, problemy do rozwiązania, quizy itp.Po poznaniu możliwości, jakich dostarcza platforma, nauczyciele tworzyli własne prezentacje na podstawie planów lekcji. Przy okazji poznali miejsca w sieci, gdzie można przechowywać swoje zasoby, prowadzić galerie zdjęć, bazę filmików czy blogi.

Stworzone plany lekcji zostaną udostępnione innym nauczycielom, uczniom i ich rodzicom. Dla uczniów platforma to znakomity sposób na uzupełnienie i pogłębienie wiedzy, a dla rodziców skuteczne narzędzie motywujące dziecko do nauki. Platforma da uczniom możliwość dostępu do przerobionych tematów po lekcjach – najsłabsi mogą powtórzyć wiadomości i opanować je w swoim tempie, najzdolniejsi mogą skorzystać z dodatkowych materiałów. Dla nauczycieli jest narzędziem umożliwiającym wykorzystywanie multimedialnych form prezentowania treści lekcji, udostępnianie dodatkowych materiałów w internecie, przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy z wykorzystaniem komputera automatyczną ocenę prac klasowych a także prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych za pośrednictwem internetu (kółek przedmiotowych dla zainteresowanych uczniów) bez konieczności zostawania w szkole po lekcjach.
        Praca w grupach międzynarodowych i wsparcie szwedzkiego trenera stworzyła możliwość wymiany doświadczeń i pogłębienia umiejętności nauczycieli, a dzięki temu edukacja w naszych placówkach zyska nową jakość.

 


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.