• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

Przegląd teatrzyków w Zagoździu

1

Przegląd teatrzyków w Zagoździu

 

    29 maja 2015r. członkowie grupy Mali My pod opieką p. Anny Nowak i p. Anity Koniecznej reprezentowali szkołę na Przeglądzie teatrzyków ekologicznych w Zagożdziu. Spotkanie miało na celu popularyzację wiedzy z zakresu ochrony środowiska, integrację środowisk szkolnych, wykazanie roli przyrody w życiu człowieka oraz doskonalenie umiejętności występowania przed większą publicznością. Nasza grupa wystąpiła z własnym scenariuszem pt. „ Ekologia według Kargula i Pawlaka” ukazującym problem segregacji i utylizacji śmieci. Spotkaliśmy się także z leśniczym i towarzyszącym mu Borsukiem Luckiem.


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.