• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

Góra grosza

7

Góra grosza

   Od listopada 2014r. do stycznia 2015r. w naszej szkole trwała akcja zbiórki monet „Góra Grosza”. Była ona przeprowadzona już dwunasty raz! Jej celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

    Organizatorami akcji był Szkolny Klub PCK pod opieką p. Joanny Smyk i p. Anny Nowak. Do współpracy włączyły się też p. Agnieszka Paśnikowska i p. Bożena Skwarek. Najbardziej szczodrą klasą w szkole podstawowej okazała się klasa III, zaś w gimnazjum klasa IIa. Pieniądze zostały przekazane do Towarzystwa Nasz Dom.

Klasa

IaG

IbG

IIaG

IIb G

IIIaG

IIIbG

łącznie

Kwota

13,44

7,07

35,65

17,39

31,49

14,76

119,80

Klasa

IVa

IVb

Va

VIa

VIb

Łącznie

kwota

8,26

91,85

74,60

22,43

33,12

230,26

 


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.