Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy
Wyświetl stronę jako PDF

W roku szkolnym 2023/2024 chętni uczniowie klasy VIA uczestniczyli w zajęciach rozwijających uzdolnienia z geografii – Klub Młodego Odkrywcy w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo prowadzonych przez p. Joannę Konieczną. W ramach zajęć uczniowie realizowali wiele działań tj.:

1. Utrwalali wiedzę i umiejętności omawiane na lekcjach geografii, wykonywali pomoce dydaktyczne np. plansze „Jak określać współrzędne geograficzne?”, tematyczne grafonotki, modele ukształtowania powierzchni z masy solnej Islandii. 

2. Przygotowywali się do konkursów przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim EDI-Pingwin, czy Galileo,  w którym uczennica K. Połeć z kl. VIA otrzymała z geografii Dyplom Laureata, a Aleksandra Rędzio Dyplom Wyróżnienia. Ponadto pięcioosobowa drużyna brała udział 10.05.2024 r. w konkursie powiatowym „Młodzież na Szlaku Ziemi Łukowskiej – test wiedzy o walorach turystycznych obszaru LGD „RAZEM”.

3. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania uczestnicząc 9.05.2024 r. w Gminnym Konkursie Wiedzy „1 z 10” Geografia Polski i Patroni Roku 2024. 

4.Zajęcia służyły również rozwijaniu u uczniów umiejętności wykorzystania urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej np. wykonywali prezentacje w programie graficznym Canva, korzystali z platformy edukacyjnej Seterra, Google Earth. 

5.Podczas lekcji w terenie uczniowie poznawali atrakcje turystyczne najbliższej okolicy, a także Ziemi Łukowskiej analizując dodatkowe pomoce dydaktyczne tj. „Ziemia Łukowska. Przewodnik turystyczny po obszarze LGD Razem ku lepszej przyszłości” oraz zagłębiając się w zasady gry rodzinnej Na Szlaku Ziemi Łukowskiej.

6.Jako drużyna Aktywni ZS Stanin  reprezentowali naszą szkołę 9.06.2024 r. w „Questingu na Szlaku Ziemi Łukowskiej w Gminie Stanin” – grze terenowej w formie podchodów, podczas pikniku rodzinnego w Klombach, w której poznaliśmy bardzo ciekawą historię naszej gminy.

Dzięki realizacji zajęć uczniowie z powodzeniem rozwijali swoje zainteresowania geograficzne, kształtowali kompetencje kluczowe uczenia się, innowacyjności i przedsiębiorczości, uczestnicząc w konkursach przedmiotowych na różnym szczeblugodnie reprezentowali szkołę na zewnątrz oraz poprzez zabawę przyswajali wiedzę  o walorach turystycznych Ziemi Łukowskiej.

 
Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com