Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy
Wyświetl stronę jako PDF

W roku szkolnym 2021/2022 w  naszej szkole był realizowany projekt  edukacyjny pod hasłem “Aktywni błękitni - Szkoła przyjazna wodzie” we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie. Szkolnym koordynatorem  projektu była Barbara Gajownik.  Główne działania szkoły w ramach projektu:

- Zajęcia dla uczniów klas VII i VIII dotyczące m.in. zanieczyszczenia wód, suszy, powodzi, bezpieczeństwa nad wodą. 

- Wykonanie przez uczniów  klas VIII doświadczeń dotyczących wody  na forum szkoły,

 - Wizyta w oczyszczalni ścieków i poznanie mechanizmu oczyszczania ścieków 

- Dwukrotne sprzątanie nad rzeką 

- Udział w konkursie plastycznym „Jak oszczędzać wodę” organizowanym przez Wody Polskie w Lublinie. 

- Wykonanie gazetki o wodzie na korytarzu szkolnym.

- Apel z okazji Światowego Dnia Wody. 

- Konkurs wiedzy o wodzie.

- Organizacja i udział w akcji “Sprzątamy razem dla Polski”. 

- Przeprowadzenie wraz z uczennicami kl. 8 pokazu doświadczeń z udziałem wody dla przedszkolaków. 

- Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem broszury opracowanej w 2019 roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotyczącej zasad bezpiecznego zachowania nad wodą, 
w wodzie i na wodzie.

Przyjemnie jest nam się pochwalić, że za realizację projektu szkoła  otrzymała na dwa lata certyfikat „Szkoła przyjazna wodzie”. 
Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com