Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy
Wyświetl stronę jako PDF

Zajęcia logopedyczne w naszej szkole prowadzi:  p.Agnieszka Paśnikowska, p.Anna Cieślak

 

Zajęcia z dziećmi mają na celu:

-  uregulowanie prawidłowego sposobu oddychania, 
-  rozwijanie sprawności narządów mowy, artykulacji i fonacji, 
- rozwijanie percepcji słuchowej: rozpoznawanie, różnicowanie, oraz lokalizowanie dźwięków,
-  rozwijanie słuchu fonematycznego i pamięci słuchowej, 
-  rozwijanie komunikacji językowej dziecka, 
-  rozwijanie myślenia,
-  wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
-  wzbogacanie słownika czynnego i biernego, 
-  prawidłowe stosowanie melodii, rytmu, akcentu i tempa mowy- elementy logorytmiki,
-  wdrażanie do świadomego posługiwania się mową, 
-  umiejętne posługiwanie się głosem, 
-  umiejętne różnicowanie dźwięków mowy, 
-  wyrabianie umiejętności wypowiadania się w mowie spontanicznej, 
-  korekcja wad wymowy,

Terapia logopedyczna w naszej szkole odbywa się codziennie. Dzieci, które uczęszczają na terapię robią widoczne postępy w rozwijaniu mowy, szczególnie te, które mają wsparcie i pomoc w rodzinie. Drodzy rodzice pamiętajcie, że terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem! Bez codziennych, systematycznych ćwiczeń, same spotkania z logopedą nie przyniosą dużych efektów. Logopeda bowiem ma za zadanie ukierunkować, wspomagać i wspierać rodziców w terapii dziecka. Po każdych zajęciach zapisuje w zeszycie ucznia zestaw ćwiczeń jakie powinien wykonywać codziennie do kolejnego spotkania. Zachęcam zatem do powtarzania i utrwalania materiału z zajęć, ponieważ bez utrwalonego materiału nie można przejść do kolejnego etapu ćwiczeń. Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii.

W naszej szkole znajduje się również gazetka logopedyczna, z której można dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy, oraz wskazówek do motywacji i ćwiczeń z dzieckiem w domu, gorąco zapraszamy do zapoznawania się z informacjami tam umieszczanymi.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ W STANINIE

Ćwiczymy prawidłowe oddychanie. Należy pamiętać o tym, że w czasie spoczynku oddychamy nosem. Dzięki tym ćwiczeniom wzmacniamy mięśnie oddechowe, wydłużamy fazę wydechową, usprawniamy pracę przepony i podniebienia miękkiego. Uczymy się ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych podczas wypowiedzi. Dzieci bardzo lubią ćwiczenia oddechowe i zabawy ze słomkami.

Przed lustrem usprawniamy aparat artykulacyjny, który jest bardzo ważny dla wyrazistości naszych wypowiedzi. Przy wymawianiu poszczególnych dźwięków mowy towarzyszy poruszanie się warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy. Ruchy te muszą być precyzyjne, tzn. powinny być wykonane w ściśle określony sposób, a także w danym miejscu jamy ustnej. Pani logopeda często opowiada zabawy językowe, które ćwiczą mowę, np.  „Językowe przygody”, czy „Bajeczki z książeczki”.

W czasie zajęć logopedycznych wykorzystywany jest komputer i programy multimedialne. Dzieci grają w logopedyczne gry, dzięki którym utrwalają prawidłową wymowę ćwiczonych głosek.

Dzieci ćwiczą percepcję wzrokową i słuchową, doskonalą analizę i syntezę wyrazową, rozwijają swoją spostrzegawczość oraz zręczność, poszerzają słownik zarówno czynny jak i bierny. Grają w różne gry logopedyczne (planszowe, karciane, zręcznościowe) m.in.: Memo, Piotruś, Loteryjki, domina obrazkowe i wiele innych. Ćwiczą w ten sposób prawidłową artykulację oraz pamięć słuchową i wzrokową. Na zajęciach dzieci poznają smak zwycięstwa, ale także uczą się radzić z porażkami. Nie załamują się, pamiętając o tym, że nie zawsze w grze są najlepsi. Czasem się wygrywa a czasem przegrywa :) 

Poniżej znajdują się materiały promocyjne i ulotki z informacjami na temat rozwoju mowy dziecka i zabaw logopedycznych.

Logopedyczne fakty i mity
Od karmienia do mówienia
Zabawy buzi i języka dla małego smyka 
Aby twoje dziecko pięknie mówiło 
Złote reguły harmonijnego rozwoju mowy dziecka 
Sprawne ręce - piękna mowa
Kamienie milowe rozwoju rozwoju mowy dziecka
Nowoczesne technologie, a rozwój mowy

 

Do pobrania:

.pdf24.78 KB

Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com