• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

Projekt cyfrowy „Lekcja: Enter”

2

Projekt cyfrowy „Lekcja: Enter”

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do wyjątkowego projektu edukacji cyfrowej „Lekcja: Enter”. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków UE, a realizują je następujące podmioty: Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

„Lekcja: Enter!”jest aktualnie największym w Polsce programem szkoleniowym, który ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększania udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym. Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji cyfrowych w szkole. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji, która wymaga zmiany podejścia do nauczania i uczenia się. W ramach tej inicjatywy nauczyciele mają szansę dowiedzieć się, jak w większym stopniu wykorzystywać nowoczesne technologie i aktywizujące metody nauczania w codziennej pracy z uczniami. Udział w przedsięwzięciu przygotuje pedagogów m.in. do tworzenia własnych e-materiałów i korzystania z tych już istniejących, dostępnych m.in. na stronie www.epodreczniki.pl


Cykl bezpłatnych szkoleń skierowany jest do szerokiego grona nauczycieli:
- edukacji wczesnoszkolnej,
- przedmiotów humanistycznych,
- przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
- przedmiotów artystycznych
- informatyki.

Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele:
- dowiedzą się, jak systemowo i na stałe włączyć nowe technologie do lekcji,
- nauczą się, jak odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii na lekcjach,
- nauczą się aktywnych metod nauczania, które wykorzystują narzędzia TIK,
- nauczą się tworzenia własnych materiałów z wykorzystaniem różnych aplikacji i narzędzi TIK,
- otrzymają wsparcie trenerów w tworzeniu scenariuszy lekcji, wykorzystujących TIK,
- będą mieli dostęp do szerokiego wachlarza e-materiałów przygotowanych w ramach projektu.

Przystępując do projektu „Lekcja: Enter” szkoła zrealizuje jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych".

Po ukończeniu 40-godzinnego szkolenia nauczyciele otrzymają certyfikaty.


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.