Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy
Wyświetl stronę jako PDF

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty – rozporządzenie podpisane


Informujemy, że w 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty wśród przykładowych zmian można wymienić:

1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono np. „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza,
2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: ----tutaj----

oraz w załączonych dokumentach:
Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com