• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty – rozporządzenie podpisane

1
2

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty – rozporządzenie podpisane

Informujemy, że w 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty wśród przykładowych zmian można wymienić:

1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono np. „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza,
2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: ----tutaj----

oraz w załączonych dokumentach:

Do pobrania:


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.