• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

OSE - JUŻ DZIAŁA W ZS-STANIN

2
1

OSE - JUŻ DZIAŁA W ZS-STANIN

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, w skrócie OSE, to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego (100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

Program został stworzony przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy  Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej . Ustawa stanowi, że NASK jest operatorem OSE.

W Polsce działa około 28 000 szkół, które znajdują się w 19 500 lokalizacjach. Plan projektu zakłada, że wszystkie chętne szkoły w roku 2020 będą przyłączone do OSE.

Celem OSE jest:

- umożliwienie szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu

- podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów

- wspomaganie procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie

- wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach

OSE to korzyści dla szkół, w tym m.in. bezpłatny dostęp do szybkiego i bezpiecznego internetu, podstawowy zestaw urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE oraz możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

 

Do pobrania:


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.