• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

Wnioski rekrutacyjne


Od poniedziałku (16.03.2020) wnioski o kontynuację uczęszczania lub przyjęcie do przedszkola lub pierwszej klasy szkoły podstawowej w Staninie, można składać drogą elektroniczną.

Scan lub zdjęcie wniosku, który jest dostępny na stronie szkoły: www.zs-stanin.pl, w zakładce "do pobrania", należy przesłać e-mailem na adres: poczta@zs-stanin.pl

Zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej dotyczą dzieci z obwodu szkoły (głównie dzieci z obecnych "oddziałów zerowych" w Staninie, w Kopinie, w innych przedszkolach na terenie gminy)
Wnioski do klas szkoły podstawowej, będą przyjmowane od 20 marca 2020 r. (dotyczy dzieci spoza obwodu szkolnego SP Stanin).

Ważne !!!

Każda strona składanego wniosku musi być opatrzona podpisem lub parafą rodzica/opiekuna składającego wniosek.

J. Michalak


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.