• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

„Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”

3

„Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”. Koordynatorem szkolnym kampanii jest pedagog Beata Łazuga. Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela. W ramach kampanii będą przeprowadzone zajęcia z uczniami klas IV – VIII oraz III gimnazjum. Głównym celem spotkań z młodzieżą będzie poznanie definicji autorytetu oraz kluczowych cech i zachowań świadczących o postawie autorytetu. Dnia 10 stycznia odbyło się również spotkanie dla rodziców na temat roli autorytetu w życiu młodego człowieka. Podczas spotkania zostały zaprezentowane podstawowe style wychowawcze oraz konsekwencje stosowania wymienionych postaw w życiu dziecka. 

 


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.