• pocztazs-stanin.pl
  • (25) 796 11 84

Szkolny dzień czytania Pisma Świętego

19

 Szkolny dzień czytania Pisma Świętego

 

14.03.2018 w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień czytania Pisma Świętego. Akcja rozpoczęła się na 1 godzinie lekcyjnej uroczystym odebraniem Pisma Świętego z biblioteki szkolnej przez przedstawicieli poszczególnych klas. Następnie w klasach zostały odczytane wybrane fragmenty Biblii przez nauczycieli i chętnych uczniów. 

Klasy 1 a, b - ST. Księga Jonasza 1-4 Jonasz we wnętrzu wielkiej ryby.

Klasy 2, 3a, b - NT przypowieść o synu marnotrawnym 

(ŁK 15, 11-32)

Klasy 4-6- ST. Wj(  7,14-29;8-11,8) Plagi egipskie

Klasy VII i klasy gimnazjalne na lekcji religii czytały wybrane fragmenty Listu do Rzymian.

Po przeczytaniu fragmentów w bibliotece szkolnej odbył się konkurs plastyczny pod hasłem Ilustracja do wysłuchanego fragmentu Biblii. Wykonane przez uczniów prace można obejrzeć na wystawie w bibliotece szkolnej. Inicjatywa szkolnych katechetów i nauczyciela bibliotekarza miała umożliwić dłuższe spotkanie ze Słowem Bożym i uwrażliwić na jego piękno i głęboką wartość.

 


wróć
Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.