Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy
Wyświetl stronę jako PDF

„Edukacja pozaformalna w szkołach podstawowych w Gminie Stanin”


Zapraszamy rodziców do zapoznania się z warunkami przystąpienia do projektu „Edukacja pozaformalna w szkołach podstawowych w Gminie Stanin” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Rekrutacja do projekt od 1 grudnia w SP im. St. Grafika w Zagoździu, SP w Jeleńcu, SP w Sarnowie, SP w Zastawiu, SP w Tuchowiczu, SP w Staninie. Realizacja zajęć rozpocznie się od stycznia 2024r.

Celem głównym projektu jest nabycie w okresie od 01.12.2023 do 30.06.2024 nowych umiejętności, uzdolnień, zainteresowań poza edukacją formalną z zakresu wielojęzyczności, kompetencji matematycznych/cyfrowych, świadomości i ekspresji kulturalnej, myślenie krytycznego i kompleksowego rozwiązywania problemów. Projekt jest skierowany do grupy 120 uczniów/uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, którzy uczą się w jednej z wyżej wymienionych szkół.

Do pobrania:

.pdf586.9 KBPierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com