Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy
Wyświetl stronę jako PDF

Od  1 listopada 2022r. do 28 lutego 2023r. w naszej szkole trwała akcja zbiórki monet „Góra Grosza”. Była ona przeprowadzona w naszej placówce już dziewiętnasty raz!. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.

Głównym obszarem wsparcia jest:

a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. 

Organizatorem akcji był Szkolny Klub PCK pod opieką p. Joanny Smyk i p. Anny Nowak. 

Wyniki zbiórki: 

0b - 92,95 zł.
Ia - 215,40 zł.
Ib - 40,23 zł.
IIa - 50,50 zł.
IIb - 80,73 zł.
IVa - 59,55 zł.
IVb- 14,43 zł.
Va - 25,73 zł.
Vb - 89,62 zł.
VIb - 21,38 zł.
VIIa - 38,34 zł.

Julia Szczygielska z kl. VIIIb - 32,96 zł.

Łącznie zebrano 761,82 zł.

Pieniądze zostały przekazane do Towarzystwa Nasz Dom. 

Serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję!
Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com