Telefon 25 796 11 84
E-mail poczta@zs-stanin.pl
Witaj
Witamy
Wyświetl stronę jako PDF

Spotkanie on-line Erasmus+ “Mathematics with games and fun in whole Europe”. 


Z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią, pomimo kilkukrotnego przekładania spotkania, które miało się odbyć w Barilovic w Chorwacji, zostało ono zrealizowane w formie on-line po wcześniejszych ustaleniach z Agencjami Narodowymi państw biorących udział w projekcie. Mimo że pandemia utrudniła osobiste spotkania uczniów w ramach programu Erasmus+, nie uniemożliwiła prowadzenia zaplanowanych działań. Nasi uczniowie i nauczyciele kontynuują założenia projektu Erasmus Plus “Mathematics with games and fun in whole Europe”. 

W dniach 24-28 października 2021 odbyło się spotkanie online zorganizowane przez partnera w Chorwacji, w którym wzięły udział wszystkie szkoły partnerskie (z Rumunii, Litwy, Turcji i Włoch oraz Polski). W mobilności wzięło udział 11 uczniów klasy VIa, którzy zdecydowali się przystąpić do projektu, aby podnieść swoje umiejętności językowe i matematyczne oraz nawiązać nowe kontakty z rówieśnikami ze szkół z krajów partnerskich. W mobilności wirtualnej wzięły udział również nauczycielki – p. Katarzyna koślacz i p. Bernarda Jalowska. Były one zainteresowane obserwacją i wymianą dobrych praktyk z nauczycielami innych szkół europejskich oraz rozpowszechnianiem, w szkole i poza nią, wiedzy dotyczącej korzyści płynących z udziału w projektach międzynarodowych. 

Głównym celem mobilności było wspólne rozwiązywanie zadań matematycznych w grupach międzynarodowych oraz tworzenie prezentacji multimedialnych.


W pierwszym dniu spotkania uczniowie z Chorwacji zaprezentowali przygotowaną przez siebie część artystyczną z pieśniami i tańcami narodowymi. Następnie uczniowie z poszczególnych krajów ćwiczyli komunikację w języku angielskim poprzez wypowiedzi o sobie. Uczniowie opowiadali rówieśnikom o sobie, szkole, miejscu w którym żyją, pasjach i swoich zainteresowaniach. Przedstawione zostały również przygotowane wcześniej filmy na temat szkół, krajów partnerskich i wcześniej podejmowanych działań projektowych. Tego dnia odbyło się też spotkanie koordynatorów szkolnych, podczas którego omówiono poczynione postępy oraz plany na przyszłość.


Kolejny dzień mobilności był skierowany na ważną umiejętność pracy zespołowej. Na uczniów czekała międzynarodowa lekcja prowadzona przez nauczycielkę matematyki z Chorwacji na platformie Teams. Zadaniem uczniów było rozwiązywanie różnorakich zadań matematycznych. Największym wyzwaniem dla uczniów i nauczycieli okazał się „Magic Square”, który wymagał solidnego „trenowania umysłu”. Rozwiązywanie go zabrało sporo czasu, ale skończyło się sukcesem.


Trzeci dzień oznaczał kolejny warsztat praktyczny. Uczniowie poznawali informacje związane z krajem gospodarza – Chorwacją. Obliczali odległości pomiędzy Staninem oraz miejscowościami szkół partnerskich, tworzyli prezentacje multimedialne, układali zadania matematyczne dla uczniów ze szkół partnerskich. Odbyli też „wirtualną” wizytę w ,Barilovic, powstał również filmik prezentujący tę wizytę. 

Spotkanie online okazało się sukcesem, który został potwierdzony w komentarzach uczestników oraz ankietach ewaluacyjnych. Innowacyjne działania i rezultaty, które stworzyliśmy potwierdziły, że nawet w trudnych warunkach edukacyjnych dzięki aktywnej współpracy i wymianie cennych doświadczeń osiągamy zamierzone cele. Działanie wirtualne przyniosło nowe doświadczenia dla wszystkich uczestników: rozwinięcie kompetencji organizacyjnych, cyfrowych, lingwistycznych, społecznych i zwiększenie świadomości kulturowej. Uczniowie podnieśli swoją motywację do nauki języków obcych. Spotkanie pomogło im również zdystansować się do sytuacji związanej z pandemią i trudnościami nauczania zdalnego. Wszyscy mają nadzieję, że już niebawem będą mogli spotkać się realnie. 

Trenowaliśmy wspólną pracę w kilku różnych aplikacjach i narzędziach i zdaliśmy sobie sprawę jak wiele potrafimy. Nasi uczniowie coraz odważniej się komunikują, biegle korzystają z nowoczesnej technologii, szybko rozwiązują problemy, potrafią współpracować, są ciekawi świata i wiedzą, jak okazać szacunek innym ludziom. W takim programie jak Erasmus widać, że nie mamy się czego wstydzić i możemy być z siebie dumni 
Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka

Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie.
Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com