• pocztazs-stanin.pl
 • (25) 796 11 84

Regulamin biblioteki

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

 1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z bibliotekarzem.
 2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do zeszytu odwiedzin.
 3. Przy jednym komputerze może przebywać tylko dwie osoby.
 4. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
 5. Nie wolno kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki oraz instalacji jakiegokolwiek oprogramowania.
 6. Zabrania się korzystania z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD.
 7. Czytelnicy korzystający z komputerów nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W przypadku konieczności zapisania danych na własny nośnik lub dysk należy uzyskać zgodę bibliotekarza. W przypadku pozostawienia własnych plików na dysku twardym zostaną one usunięte.
 8. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 9. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
 10. W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.
 11. Dźwięk odtwarzany podczas korzystania z programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
 12. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast ją przerwać, gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane. 
 13. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 14. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej. 
 15. Maksymalny czas na stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę, o ile nie będzie użytkowników czekających na dostęp do komputera.
Do pobrania:

Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o wywiadówkach, wycieczkach i aktualnościach.